ï»?HTML>【大æ²ÏxŠ¥¾|‘】许昌校企合ä½?点亮5G智慧校园之光-许昌职业技术学é™?/TITLE><meta name="keywords" content="奔驰宝马游戏机说明书,新版奔驰宝马老虎机,街机奔驰宝马无限金钱版" /> <meta name="description" content="³É¶¼ØØÁÊͶ×ʹÜÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾²úƷչʾ谁懂奔驰宝马赢钱技巧,奔驰宝马游戏app下载,奔驰宝马刷金币辅助,奔驰宝马怎么压分保本,奔驰宝马游戏app下载网站,街机奔驰宝马内购破解版,宝马游戏手机网站,奔驰宝马的最佳压法,奔驰宝马40倍打法,街机奔驰宝马内购破解版" /> <!--Announced by Visual SiteBuilder 9--> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../../_sitegray/_sitegray.css" /> <script language="javascript" src="../../_sitegray/_sitegray.js"></script> <!-- CustomerNO:77656262657232300201465c --> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../../news/content_news.vsb.css" /> <script type="text/javascript" src="/system/resource/js/counter.js"></script> <script type="text/javascript">_jsq_(1035,'/news/content_news.jsp',4169,1088093942)</script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <BODY style="background: url(../../news/dfiles/14446/images/body_topbg.jpg) repeat-x 50% top"> ï»? <STYLE type="text/css"> body,td,th { font-family: "å¾®èÊY雅黑";} body { margin: 0px; padding:0px;} td img{border:0px;} a:link { text-decoration: none;} a:visited { text-decoration: none;} a:hover { text-decoration: none;} a:active { text-decoration: none;} </STYLE> <!--Announced by Visual SiteBuilder 9--><LINK rel="stylesheet" type="text/css" href="../../news/dfiles/14446/_sitegray/_sitegray_d.css"><script language="javascript" src="../../news/dfiles/14446/_sitegray/_sitegray.js"></script><!-- CustomerNO:77656262657232307e7a47575350554403030003 --><LINK rel="stylesheet" type="text/css" href="../../news/dfiles/14446/list.vsb.css"> <script type="text/javascript" src="../../news/dfiles/14446/system/resource/js/counter.js"></script><script type="text/javascript">_jsq_(1084,'/list.jsp',-1,1259523682)</script><A href="../../news/<span style='color:red;font-size:9pt'>转换链接错误</span>"></A> <TABLE border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" style="margin: 0px auto"> <TBODY> <TR> <TD height="120" valign="center" align="center" style="background: url(../../news/dfiles/14446/images/top_bg.jpg) no-repeat 50% top"></TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <TBODY> <TR> <TD height="46" valign="center" align="center" style="background: url(../../news/dfiles/14446/images/dh_bg.jpg) repeat-x 50% top"><style type="text/css"> td.b1_0_{FONT-SIZE:9pt;HEIGHT: 46px;WIDTH: 116px;BACKGROUND: url(../../news/images/dhbg1.jpg) 15px 0px;POSITION: relative;} td.b2_0_{FONT-SIZE:9pt;HEIGHT: 46px;WIDTH: 116px;BACKGROUND: url(../../news/images/dhbg2.jpg) no-repeat 15px 0px;POSITION: relative;} td.b3_0_{FONT-SIZE:9pt;BORDER-BOTTOM: #cccccc 1px solid;BACKGROUND-COLOR: #eeeeee;BORDER-RIGHT: #cccccc 1px solid;} td.b4_0_{FONT-SIZE:9pt;BORDER-BOTTOM: #cccccc 1px solid;BACKGROUND-COLOR: #eeeeee;BORDER-RIGHT: #cccccc 1px solid;} a.menu0_0_:link {TEXT-DECORATION: none;}; a.menu0_0_:visited { TEXT-DECORATION: none;}; a.menu0_0_:hover {TEXT-DECORATION: none;}; a.menu0_0_:active {TEXT-DECORATION: none;}; table.tb1_0_{FONT-SIZE:9pt;border:0;} span.s1_0_{FONT-SIZE: 10pt;COLOR: #ddb100;LINE-HEIGHT: 200%;} span.s2_0_{LINE-HEIGHT: 160%;FONT-FAMILY: 宋体;COLOR: #cc0000;FONT-SIZE: 11pt;TEXT-DECORATION: none;} span.s10_0_{FONT-SIZE: 10pt;TEXT-DECORATION: none;COLOR: #ffffff;LINE-HEIGHT: 200%;} span.s20_0_{LINE-HEIGHT: 160%;FONT-FAMILY: 宋体;COLOR: #000000;FONT-SIZE: 11pt;TEXT-DECORATION: none;} </style> <SCRIPT language="javascript"> var showfix_0_ = 1; var isvertical_0_ = false; </SCRIPT> <script language="javascript" src="/system/resource/js/menu/text.js"></script> <TABLE id="t1_0_" cellSpacing="0" cellPadding="0" border="0" height="0" width="1050"><TR><TD valign="center"></TD><TD valign="middle" height="0" width="0" nowrap class="b1_0_" align="center" id="a_0_1041" onmouseover="tshowLayers('1041','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('1041','b1_0_', '_0_','true','true')"><a class="menu0_0_" href="../../index.htm"><span class="fontstyle68545"> å­¦æ ¡é¦–页 </span></a></TD><TD valign="center"></TD><TD valign="middle" width="0" nowrap class="b1_0_" align="center" id="a_0_1039" onmouseover="tshowLayers('1039','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('1039','b1_0_', '_0_','true','true')"><a class="menu0_0_" href="../../xwwdh/xww.htm"><span class="fontstyle68545"> æ–°é—»é¦–页 </span></a></TD><TD valign="center"></TD><TD valign="middle" width="0" nowrap class="b1_0_" align="center" id="a_0_1032" onmouseover="tshowLayers('1032','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('1032','b1_0_', '_0_','true','true')"><a class="menu0_0_" href="../../xwwdh/xzyw.htm"><span class="fontstyle68545"> è®¸èŒè¦é—» </span></a></TD><TD valign="center"></TD><TD valign="middle" width="0" nowrap class="b1_0_" align="center" id="a_0_1033" onmouseover="tshowLayers('1033','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('1033','b1_0_', '_0_','true','true')"><a class="menu0_0_" href="../../xwwdh/tzgg.htm"><span class="fontstyle68545"> é€šçŸ¥å…¬å‘Š </span></a></TD><TD valign="center"></TD><TD valign="middle" width="0" nowrap class="b1_0_" align="center" id="a_0_1034" onmouseover="tshowLayers('1034','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('1034','b1_0_', '_0_','true','true')"><a class="menu0_0_" href="../../xwwdh/xbdt_.htm"><span class="fontstyle68545"> é™¢éƒ¨åŠ¨æ€? </span></a></TD><TD valign="center"></TD><TD valign="middle" width="0" nowrap class="b1_0_" align="center" id="a_0_1035" onmouseover="tshowLayers('1035','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('1035','b1_0_', '_0_','true','true')"><a class="menu0_0_" href="../../xwwdh/mtkw.htm"><span class="fontstyle68545"> åª’体看我 </span></a></TD><TD valign="center"></TD><TD valign="middle" width="0" nowrap class="b1_0_" align="center" id="a_0_1036" onmouseover="tshowLayers('1036','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('1036','b1_0_', '_0_','true','true')"><a class="menu0_0_" href="../../xwwdh/gzsd.htm"><span class="fontstyle68545"> é«˜èŒè§†ç‚¹ </span></a></TD><TD valign="center"></TD><TD valign="middle" width="0" nowrap class="b1_0_" align="center" id="a_0_1040" onmouseover="tshowLayers('1040','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('1040','b1_0_', '_0_','true','true')"><a class="menu0_0_" href="http://59.70.192.69/zx/index.asp"><span class="fontstyle68545"> é˜›_…‰¾|?nbsp;</span></a></TD><TD valign="center"></TD><TD valign="middle" width="0" nowrap class="b1_0_" align="center" id="a_0_1038" onmouseover="tshowLayers('1038','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('1038','b1_0_', '_0_','true','true')"><a class="menu0_0_" href="../../xwwdh/xtbjjt.htm"><span class="fontstyle68545"> æå›ç™‘Ö®¶è®²å ‚ </span></a></TD><TD valign="center"></TD><TD valign="middle" width="0" nowrap class="b1_0_" align="center" id="a_0_1051" onmouseover="tshowLayers('1051','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('1051','b1_0_', '_0_','true','true')"><a class="menu0_0_" href="../../xwwdh/jxky.htm"><span class="fontstyle68545"> æ•™å­¦¿U‘ç ” </span></a></TD></TR></TR></table></TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="1" align="center"> <TBODY> <TR> <TD height="21"></TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="1100" align="center" style="margin: 0px auto"> <TBODY> <TR> <TD valign="top" width="221" align="left"> <TABLE border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <TBODY> <TR></TR> <TR></TR></TBODY></TABLE> <TABLE border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <TBODY> <TR> <TD bgcolor="#7d0801" height="31" width="220" style="color: #fff;margin-left: 10px;font-size: 14px">    通知公告</TD></TR> <TR> <TD height="220" width="220" style="border-bottom: #7d0801 1px solid;border-left: #7d0801 1px solid;border-top: #7d0801 1px solid;border-right: #7d0801 1px solid"> <DIV id="scrollupjsu1js" style="OVERFLOW: hidden; WIDTH: 200px; HEIGHT: 180px"> <DIV id="scrollup1jsu1js"><BR> <table> <tr> <td><span class="leaderfont68557">·</span></td> <td style="font-size:9pt"> <a href="../1033/4353.htm" title="许昌职业技术学é™?020òq´å¯’假放假通知" target="_blank"> <span class="titlestyle68557">许昌职业技术学é™?020òq´å¯’å?..</span></a> <span class="timestyle68557"></span> <span></span> </td> <td width="1" style="padding:0px;border:0px;visibility:hidden"><span class="titlestyle68557" style="width:1px"></span></td> </tr> <tr> <td><span class="leaderfont68557">·</span></td> <td style="font-size:9pt"> <a href="../1033/4347.htm" title="许昌职业技术学院年度质量报告与企业òq´æŠ¥åQ?020åQ? target="_blank"> <span class="titlestyle68557">许昌职业技术学院年度质量报...</span></a> <span class="timestyle68557"></span> <span></span> </td> <td width="1" style="padding:0px;border:0px;visibility:hidden"><span class="titlestyle68557" style="width:1px"></span></td> </tr> <tr> <td><span class="leaderfont68557">·</span></td> <td style="font-size:9pt"> <a href="../1033/4345.htm" title="¿U¯æžå‚与垃圾分类 共同å»ø™®¾å®œå±…许昌" target="_blank"> <span class="titlestyle68557">¿U¯æžå‚与垃圾分类 共同å»ø™®¾...</span></a> <span class="timestyle68557"></span> <span></span> </td> <td width="1" style="padding:0px;border:0px;visibility:hidden"><span class="titlestyle68557" style="width:1px"></span></td> </tr> <tr> <td><span class="leaderfont68557">·</span></td> <td style="font-size:9pt"> <a href="../1033/4342.htm" title="关于做好建立许昌非公有制企业学院师资库工作的通知" target="_blank"> <span class="titlestyle68557">关于做好建立许昌非公有制ä¼?..</span></a> <span class="timestyle68557"></span> <span></span> </td> <td width="1" style="padding:0px;border:0px;visibility:hidden"><span class="titlestyle68557" style="width:1px"></span></td> </tr> <tr> <td><span class="leaderfont68557">·</span></td> <td style="font-size:9pt"> <a href="../1033/4338.htm" title="许昌职业技术学é™?020òq´å…ƒæ—¦æ”¾å‡é€šçŸ¥" target="_blank"> <span class="titlestyle68557">许昌职业技术学é™?020òq´å…ƒæ—?..</span></a> <span class="timestyle68557"></span> <span></span> </td> <td width="1" style="padding:0px;border:0px;visibility:hidden"><span class="titlestyle68557" style="width:1px"></span></td> </tr> <tr> <td><span class="leaderfont68557">·</span></td> <td style="font-size:9pt"> <a href="../1033/4337.htm" title="许昌职业技术学é™?019òq´è€ƒæ ¸æ‹›è˜æ•™å¸ˆã€å¯d语教师、招才引智创新发展大会招聘äh员考察¾l“果公示" target="_blank"> <span class="titlestyle68557">许昌职业技术学é™?019òq´è€ƒæ ¸...</span></a> <span class="timestyle68557"></span> <span></span> </td> <td width="1" style="padding:0px;border:0px;visibility:hidden"><span class="titlestyle68557" style="width:1px"></span></td> </tr> <tr> <td><span class="leaderfont68557">·</span></td> <td style="font-size:9pt"> <a href="../1033/4331.htm" title="许昌职业技术学院“印刷学生资助手册”项目询价公å‘? target="_blank"> <span class="titlestyle68557">许昌职业技术学院“印刷学ç”?..</span></a> <span class="timestyle68557"></span> <span></span> </td> <td width="1" style="padding:0px;border:0px;visibility:hidden"><span class="titlestyle68557" style="width:1px"></span></td> </tr> <tr> <td><span class="leaderfont68557">·</span></td> <td style="font-size:9pt"> <a href="../1033/4330.htm" title="许昌职业技术学院“购¾|®A3‹È€å…‰æ‰“åîC¸€ä½“机”项目询价公å‘? target="_blank"> <span class="titlestyle68557">许昌职业技术学院“购¾|®A3‹È€...</span></a> <span class="timestyle68557"></span> <span></span> </td> <td width="1" style="padding:0px;border:0px;visibility:hidden"><span class="titlestyle68557" style="width:1px"></span></td> </tr> <tr> <td><span class="leaderfont68557">·</span></td> <td style="font-size:9pt"> <a href="../1033/4332.htm" title="关于¾l„织参加½W¬åä¸‰å±Šå…¨å›½ç™‘Ö®¶¾|‘ç«™ 微信公众åäh³•å¾‹çŸ¥è¯†ç«žèµ›æ´»åŠ¨çš„通知" target="_blank"> <span class="titlestyle68557">关于¾l„织参加½W¬åä¸‰å±Šå…¨å›½ç™?..</span></a> <span class="timestyle68557"></span> <span></span> </td> <td width="1" style="padding:0px;border:0px;visibility:hidden"><span class="titlestyle68557" style="width:1px"></span></td> </tr> <tr> <td><span class="leaderfont68557">·</span></td> <td style="font-size:9pt"> <a href="../1033/4324.htm" title="许昌职业技术学é™?019òq´è€ƒæ ¸æ‹›è˜æ•™å¸ˆä½“检递补¾l“果公示" target="_blank"> <span class="titlestyle68557">许昌职业技术学é™?019òq´è€ƒæ ¸...</span></a> <span class="timestyle68557"></span> <span></span> </td> <td width="1" style="padding:0px;border:0px;visibility:hidden"><span class="titlestyle68557" style="width:1px"></span></td> </tr> </table> </DIV> <DIV id="scrollup2jsu1js"></DIV> </DIV> <SCRIPT> function scrollupMarqueejsu1js() { try { var scrollup = document.getElementById("scrollupjsu1js"); var scrollup1 = document.getElementById("scrollup1jsu1js"); //滚动到头¾l§ç®‹æ»? if(scrollup.scrollTop + scrollup.clientHeight == scrollup.scrollHeight) { scrollup.scrollTop-=scrollup1.clientHeight-1; } else { scrollup.scrollTop++; } } catch(e) { } } var scrollupMyMarjsu1js; function scrollupfunjsu1js() { var speed = 30; var scrollup = document.getElementById("scrollupjsu1js"); var scrollup1 = document.getElementById("scrollup1jsu1js"); var scrollup2 = document.getElementById("scrollup2jsu1js"); scrollup2.innerHTML=scrollup1.innerHTML; if(scrollup1.scrollHeight == 0 || scrollup1.scrollHeight < 180) { scrollup1.style.height="180px"; } else { scrollup1.style.height=scrollup1.scrollHeight + "px"; } if(scrollup2.scrollHeight == 0 || scrollup2.scrollHeight < 180) { scrollup2.style.height="180px"; } else { scrollup2.style.height=scrollup2.scrollHeight + "px"; } scrollupMyMarjsu1js=setInterval(scrollupMarqueejsu1js,speed); scrollup.onmouseover=function() {clearInterval(scrollupMyMarjsu1js)} scrollup.onmouseout=function() {scrollupMyMarjsu1js=setInterval(scrollupMarqueejsu1js,speed)} } window.setTimeout(scrollupfunjsu1js, 0); </SCRIPT></TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <TBODY> <TR> <TD height="31"> </TD></TR></TBODY></TABLE></TD> <TD width="20"> </TD> <TD valign="top" width="860" align="left"> <TABLE border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <TBODY> <TR> <TD height="40" align="right" style="border-bottom: #ccc 1px solid"> <table class="winstyle68558" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td nowrap>当前位置åQ? <a href="../../index.htm"><span class="fontstyle68558">首页</span></a><span class="splitflagstyle68558">>></span><a href="../../xwwdh.htm"><span class="fontstyle68558">新闻¾|?/span></a><span class="splitflagstyle68558">>></span><a href="../../xwwdh/mtkw.htm"><span class="fontstyle68558">媒体看我</span></a><span class="splitflagstyle68558">>></span><span class="fontstyle68558">正文</span></td></tr></table></TD></TR> <TR> <TD height="10"></TD></TR> <TR> <TD> <LINK href="/system/resource/style/component/news/content/title.css" type="text/css" rel="stylesheet"> <style type="text/css"> .content{margin:auto;text-align:left;line-height:18px;padding:3px 0 0 0;color:#727272;} .process{width:162px;height:11px;background:#EDEDED;overflow:hidden;float:left;margin-left:26px !important;margin-left:13px;margin-right:10px;} .process div{width:160px;height:11px;border-left:1px solid #000;border-right:1px solid #000;} .process .style7{border-left-color:#ff0000;border-right-color:#ff0000;background-position:0 -77px;} </style> <script language="javascript" src="../../_dwr/interface/NewsvoteDWR.js"></script> <script language="javascript" src="../../_dwr/engine.js"></script> <script language="javascript" src="../../_dwr/util.js"></script> <script language="javascript" src="/system/resource/js/news/newscontent.js"></script> <form name="form68560a"> <table border="0" class="winstyle68560" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr><td class="titlestyle68560" align="center"> 【大æ²ÏxŠ¥¾|‘】许昌校企合ä½?点亮5G智慧校园之光 </td></tr> <tr height="30"><td align="center"> <span class="timestyle68560"> 2019-10-09 17:03</span> <span class="authorstyle68560">  </span> </td></tr> <tr><td align="right"> <span> </span> </td></tr> <tr><td class="contentstyle68560"> <div class="c68560_content" id="vsb_newscontent"><div id="vsb_content"> <div class="v_news_content"> <style><!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:宋体; panose-1:2 1 6 0 3 1 1 1 1 1;} @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;} @font-face {font-family:å¾®èÊY雅黑; panose-1:2 11 5 3 2 2 4 2 2 4;} @font-face {font-family:Tahoma; panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4;} @font-face {font-family:"\@宋体"; panose-1:2 1 6 0 3 1 1 1 1 1;} @font-face {font-family:"\@å¾®èÊY雅黑"; panose-1:2 11 5 3 2 2 4 2 2 4;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0cm; vsb_temp-mode:char; font-size:11.0pt; font-family:"Tahoma","sans-serif";} h3 {mso-style-link:"标题 3 Char"; margin-right:0cm; margin-left:0cm; font-size:13.5pt; font-family:宋体; font-weight:bold;} p {margin-right:0cm; margin-left:0cm; font-size:12.0pt; font-family:宋体;} p.MsoAcetate, li.MsoAcetate, div.MsoAcetate {mso-style-link:"æ‰ÒŽ³¨æ¡†æ–‡æœ?Char"; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; vsb_temp-mode:char; font-size:9.0pt; font-family:"Tahoma","sans-serif";} span.3Char {mso-style-name:"标题 3 Char"; mso-style-link:"标题 3"; font-family:宋体; font-weight:bold;} span.Char {mso-style-name:"æ‰ÒŽ³¨æ¡†æ–‡æœ?Char"; mso-style-link:æ‰ÒŽ³¨æ¡†æ–‡æœ? font-family:"Tahoma","sans-serif";} .MsoChpDefault {font-size:11.0pt;} .MsoPapDefault {margin-bottom:10.0pt; line-height:11.0pt;} /* Page Definitions */ @page WordSection1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} --></style> <div class="WordSection1"> <p class="MsoNormal" style="background: white; text-align: center; line-height: 30pt; margin-bottom: 0pt; vsb_temp-mode: both;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体; font-size: 15pt;"><br></span></p> <p class="MsoNormal" style="background: white; line-height: 30pt; text-indent: 30pt; margin-bottom: 0pt; vsb_temp-mode: both;"><span lang="EN-US" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体; font-size: 15pt;">10</span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体; font-size: 15pt;">æœ?span lang="EN-US">8</span>日下午,许昌职业技术学院与许昌联通公åæ€‹D行合作签¾U¦äÈA式,标志着许昌职业技术学院校园网¾lœçŽ‡å…ˆè¿›å…?span lang="EN-US">5G</span>时代åQŒåƈ以此为契机开å?span lang="EN-US">5G</span>智慧校园å»ø™®¾æ–°ç¯‡ç« ã€‚许昌职业技术学院院长èµK水木、许昌联通公司æ€È»ç†è™n亚晖分别致辞åQŒåƈ代表合作双方½{„¡º¦ã€?/span></p> <p class="MsoNormal" style="background: white; text-align: center; line-height: 30pt; margin-bottom: 0pt; vsb_temp-mode: both;"><span lang="EN-US" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体; font-size: 15pt;"> </span></p> <p style="text-align: center;"><img width="800" src="/__local/A/20/66/E0D62CC0832219682F65E0EA6F0_4C977DDA_1273C.jpg" vsbhref="vurl" vurl="/_vsl/A2066E0D62CC0832219682F65E0EA6F0/4C977DDA/1273C" vheight="" vwidth="800" orisrc="/__local/A/20/66/E0D62CC0832219682F65E0EA6F0_4C977DDA_1273C.jpg" class="img_vsb_content"></p> <p class="MsoNormal" style="background: white; text-align: center; line-height: 30pt; margin-bottom: 0pt; vsb_temp-mode: both;"><span lang="EN-US" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体; font-size: 15pt;"></span></p> <p class="MsoNormal" style="background: white; line-height: 30pt; text-indent: 30pt; margin-bottom: 0pt; vsb_temp-mode: both;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体; font-size: 15pt;">许昌职业技术学院院长èµK水木、许昌联通公司æ€È»ç†è™n亚晖代表合作双方½{„¡º¦</span></p> <p class="MsoNormal" style="background: white; line-height: 30pt; text-indent: 30pt; margin-bottom: 0pt; vsb_temp-mode: both;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体; font-size: 15pt;">信息产业是社会发展的先导性、战略性äñ”业,信息化管理水òqÏx˜¯è¡¡é‡èŒä¸šå­¦é™¢å®žåŠ›çš„一™åšw‡è¦æ ‡å‡†ã€‚自<span lang="EN-US">2008</span>òq´ä»¥æ¥ï¼Œè®¸æ˜ŒèŒä¸šæŠ€æœ¯å­¦é™¢ä¸Žè®¸æ˜Œè”通公åæ€¸€ç›´æœ‰ç€è‰¯å¥½çš„合作,许昌联通公åæ€»¥é¢†å…ˆçš?span lang="EN-US">5G</span>技术和云网一体化解决能力为承载基¼‹€åQŒæ‰“é€?span lang="EN-US">4G+5G</span>、光¾U?span lang="EN-US">+</span>无线、多¾|‘融合的泛在校园¾|‘络åQŒäؓ许昌职业技术学é™?span lang="EN-US">5G</span>智慧校园å»ø™®¾æä¾›åšå®žçš„网¾lœåŸº¼‹€ã€?/span></p> <p class="MsoNormal" style="background: white; text-align: center; line-height: 30pt; margin-bottom: 0pt; vsb_temp-mode: both;"><span lang="EN-US" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体; font-size: 15pt;"></span></p> <p style="text-align: center;"><img width="800" src="/__local/B/F1/13/8DC4B35F3EE0B01AD25F811975B_015CFDFF_ED91.jpg" vsbhref="vurl" vurl="/_vsl/BF1138DC4B35F3EE0B01AD25F811975B/015CFDFF/ED91" vheight="" vwidth="800" orisrc="/__local/B/F1/13/8DC4B35F3EE0B01AD25F811975B_015CFDFF_ED91.jpg" class="img_vsb_content"></p> <p class="MsoNormal" style="background: white; text-align: center; line-height: 30pt; margin-bottom: 0pt; vsb_temp-mode: both;"><span lang="EN-US" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体; font-size: 15pt;"> </span></p> <p class="MsoNormal" style="background: white; line-height: 30pt; margin-bottom: 0pt; vsb_temp-mode: both;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体; font-size: 15pt;">许昌职业技术学院院长èµK水木致辞</span></p> <p class="MsoNormal" style="background: white; text-align: center; line-height: 30pt; margin-bottom: 0pt; vsb_temp-mode: both;"><span lang="EN-US" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体; font-size: 15pt;"> </span></p> <p style="text-align: center;"><img width="800" src="/__local/D/A9/D0/6435061E60062097291014AD6A6_AF9DFD75_F4A3.jpg" vsbhref="vurl" vurl="/_vsl/DA9D06435061E60062097291014AD6A6/AF9DFD75/F4A3" vheight="" vwidth="800" orisrc="/__local/D/A9/D0/6435061E60062097291014AD6A6_AF9DFD75_F4A3.jpg" class="img_vsb_content"></p> <p class="MsoNormal" style="background: white; text-align: center; line-height: 30pt; margin-bottom: 0pt; vsb_temp-mode: both;"><span lang="EN-US" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体; font-size: 15pt;"></span></p> <p class="MsoNormal" style="background: white; line-height: 30pt; margin-bottom: 0pt; vsb_temp-mode: both;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体; font-size: 15pt;">许昌联通公司æ€È»ç†è™n亚晖致辞</span></p> <p class="MsoNormal" style="background: white; line-height: 30pt; text-indent: 30pt; margin-bottom: 0pt; vsb_temp-mode: both;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体; font-size: 15pt;">此次合作是许昌联通公å?span lang="EN-US">5G</span>智慧校园信息化项目徏讑֐ˆä½œæ¨¡å¼çš„一‹Æ¡æœ‰ç›Šå°è¯•ã€‚目前,许昌联通公司â€?span lang="EN-US">5G+</span>智慧校园”综合解å†Ïx–¹æ¡ˆå·²¾lå›Šæ‹¬â€?span lang="EN-US">5G+</span>˜qœç¨‹äº’动译֠‚”â€?span lang="EN-US">5G+</span>òq›_®‰æ ¡å›­â€â€?span lang="EN-US">5G+</span>æ™ø™ƒ½æœºå™¨äººâ€â€?span lang="EN-US">5G+</span>æ™ø™ƒ½æ•™åŠ¡â€â€?span lang="EN-US">5G+</span>æ™ø™ƒ½æ•™å®¤½Ž¡ç†â€â€?span lang="EN-US">5G+</span>云主机”â€?span lang="EN-US">5G+</span>全景直播”â€?span lang="EN-US">5G+</span>无äh机应用实训”â€?span lang="EN-US">5G+</span>钉钉教育”等˜q?span lang="EN-US">20</span>个模块,ž®†å…¨æ–¹ä½åŠ©åŠ›å­¦æ ¡æž„徏融合教、学、研、管、服的智慧校园åã^台。例如,通过â€?span lang="EN-US">5G+</span>˜qœç¨‹äº’动译֠‚”,可以实现˜qœç¨‹é«˜æ¸…直播互动译֠‚ã€?span lang="EN-US">AR/VR</span>教学应用åQŒä»¿çœŸè¿œ½E‹å®žè®­ã€?span lang="EN-US">5G</span>˜qœç¨‹å…¨æ¯æŠ•åª„教学½{‰æŠ€æœ¯åº”ç”?span lang="EN-US">;</span>通过â€?span lang="EN-US">5G+</span>òq›_®‰æ ¡å›­â€æ¨¡å—,可以实现å¯ÒŽ ¡å†…各¾cÕdœºæ™¯å®‰é˜²åÙE航、实时监‹¹‹ã€å…¨æ—¶å€¼å®ˆè”网巡逻,òq¶å¯¹ç›‘测对象˜q›è¡Œè‡ªåŠ¨è¯†åˆ«<span lang="EN-US">;</span>通过â€?span lang="EN-US">5G+</span>云主机”模块,可以实现云主机的随心配置、随处ä‹É用,½{‰ç­‰ã€?/span></p> <p class="MsoNormal" style="background: white; text-align: center; line-height: 30pt; margin-bottom: 0pt; vsb_temp-mode: both;"><span lang="EN-US" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体; font-size: 15pt;"> </span></p> <p style="text-align: center;"><img width="800" src="/__local/6/9B/E0/F42E70907CC40BF77971198ED8D_88434F02_1C973.jpg" vsbhref="vurl" vurl="/_vsl/69BE0F42E70907CC40BF77971198ED8D/88434F02/1C973" vheight="" vwidth="800" orisrc="/__local/6/9B/E0/F42E70907CC40BF77971198ED8D_88434F02_1C973.jpg" class="img_vsb_content"></p> <p class="MsoNormal" style="background: white; text-align: center; line-height: 30pt; margin-bottom: 0pt; vsb_temp-mode: both;"><span lang="EN-US" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体; font-size: 15pt;"></span></p> <p class="MsoNormal" style="background: white; line-height: 30pt; text-indent: 30pt; margin-bottom: 0pt; vsb_temp-mode: both;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体; font-size: 15pt;">未来åQŒè®¸æ˜Œè”通公司将深入推进<span lang="EN-US">5G</span>与教育领域融合创斎ͼŒä»?span lang="EN-US">5G</span>撬动智慧教育åQŒè®©<span lang="EN-US">5G</span>点亮未来译֠‚åQŒæºæ‰‹åˆä½œä¼™ä¼´ä¸æ–­ä¼˜åŒ–重构教育资源、教学方式、教育服务等要素åQŒä¿ƒ˜q›æ•™è‚²çŽ¯å¢ƒæ™ºèƒ½åŒ–、教育状态可视化、教育过½E‹ç²¾å‡†åŒ–、教育配¾|®å‡è¡¡åŒ–、教育决½{–科学化åQŒå®žçŽ°æ•™è‚²å†…涵发展、优质发展、均衡发展、特色发展ã€?/span></p> <p class="MsoNormal" style="background: white; line-height: 30pt; margin-bottom: 0pt; vsb_temp-mode: both;"><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: 宋体; font-size: 15pt;">来源åQšå¤§æ²›_®¢æˆïL«¯ åQ?span lang="EN-US">https://www.dahebao.cn/news/1454520?cid=1454520</span></span></p> </div> </div> </div></div> </td></tr> <tr><td class="pagestyle68560" align="left"> </td></tr> <tr><td><div id="div_vote_id"></div></td></tr> <tr><td align="left"><span> </span></td></tr> <tr> <td align="center"> </td> </tr> <tr><td align="right"> <span>ã€?/span><a href="javascript:window.opener=null;window.open('','_self');window.close();"><span>关闭½H—口</span></a><span>ã€?/span> </td></tr> </table> </form> <script type="text/javascript"> function dosuba68560a() { try{ var ua = navigator.userAgent.toLowerCase(); if(ua.indexOf("msie 8")>-1) { window.external.AddToFavoritesBar(document.location.href,document.title,"");//IE8 }else{ if (document.all) { window.external.addFavorite(document.location.href, document.title); }else if(window.sidebar) { window.sidebar.addPanel( document.title, document.location.href, "");//firefox } } } catch (e){alert("无法自动æ·ÕdŠ åˆ°æ”¶è—å¤¹åQŒè¯·ä½¿ç”¨ Ctrl + d 手动æ·ÕdŠ ");} } </script> </TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" align="center" style="margin: 0px auto"> <TBODY> <TR> <TD bgcolor="#7e231e" height="88" valign="center" align="center"> <p style="color: #fff;font-size:12px;text-align: center;line-height: 30px;">版权所有:许昌职业技术学é™? 地址åQšæ²³å—省许昌市新兴èµ\4336å? 邮编4610001</p></TD></TR></TBODY></TABLE><MAP name="AutoMap1"><AREA href="../../news/<span style='color:red;font-size:9pt'>转换链接错误</span>" shape="rect" target="" coords="3,54,221,95"><AREA href="" shape="rect" target="" coords="0,0,216,47"></MAP> <a href="http://www.kcmdtl.icu/"><span class="STYLE1">±¼³Û±¦Âí´ó¸»ºÀÆƽâ°æ</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body></HTML>